Mapa

Vytýčenie centrálnej mestskej parkovacej zóny (CMPZ)

Vytýčenie centrálnej mestskej poarkovacej zóny (CMPZ)

Mapa rezidentských pásiem

mapa rezidentských pásiem

Ulice zatriedené do rezidentských pásiem

Rezidentské
pásmo
A
B
C
D
E
Ulica
T. Vansovej
A. Hlinku
Hviezdoslavova
Kláštorná
M. Mišíka *1 Nám. Slobody Pribinovo nám. Š. Moyzesa Matice Slovenskej *2
Staničná
Krátka
Športová
Lúčna *3
Kvetná
Jesenského
Medzibriežky
Mariánska
Vinohradnícka
Záhradnícka
J. Hollého
M. Hodžu
Rastislavova
A. Škavrana
Matice Slovenskej *4
Nábr. sv.
Cyrila
Dlhá
Bakalárska
Šumperská
Košovská cesta
M. Mišíka *5
G. Švéniho
*1 - M.Mišíka pre orientačné čísla vchodov 1 - 13 a 2 - 20
*2 - Matica slovenská pre oričntačné čísla budov 2 – 10
*3 - Lúčna pre orientačné čísla domov 1 - 31 a 2 - 8
*4 - Matica slovenská pre oričntačné čísla budov 12 - 24
*5 - M.Mišíka pre orientačné čísla vchodov 15 - 27 a 22 - 40

Mapa: parkovisko na ulici Andreja Hlinku

mapa: parkovisko na ulici Andreja Hlinku

Mapa: predajné miesta jednorázových parkovacích kariet

Mapa: predajné miesta jednorázových parkovacích kariet

Online formulár na žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty

Ak spĺňate podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty vyplňte žiadosť prostredníctvom pripraveného online formulára

Anketa

Stáva sa Vám, že máte problém zaparkovať v centre mesta?

Áno
67 % (239)
Nie
27 % (97)
Niekedy
6 % (23)

Prevádzkový poriadok

prevádzkový poriadok

Žiadosti

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť žiadosti na rezidentské karty. Žiadosť musí byť vytlačená obojstranne aby sme ju mohli akceptovať!
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - návšteva
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - obyvateľ
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - podnikateľ

Prieskum statickej dopravy 2012

prevádzkový poriadok

Návštevnosť stránky

Počet návštevníkov na stránke od 19.12.2011:
194196

Daňový doklad k SMS lístku

vytlačte si daňový doklad k SMS lístku

SMS parkovací lístok pre Android

SMS parkovací lístok pre Android QR kód - SMS parkovací lístok pre Android