Otázky a odpovede

Keď mám trvalý pobyt v centrálnej mestskej parkovacej zóne, musím si zaobstarať rezidentskú kartu?

Nie nemusíte, pokiaľ svoje vozidlo nebudete mať v čase spoplatnenia ( v pracovné dni, v čase od 7.00 do16.00 h ) zaparkované na parkovacích miestach, ktoré sú regulované.

Ako je to s rezidentskými kartami, keď som v podnájme?

V prípade, že sa byt, resp. nehnuteľnosť, v ktorej ste v prenájme, nachádza v zóne regulovaného parkovania a zároveň ste vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla, môžete požiadať o rezidentskú kartu. Podmienkou je mať v dotknutej nehnuteľnosti trvalý pobyt. Zmena trvalého bydliska je úradná záležitosť a má evidenčný charakter. V súčasnosti trvalý pobyt nezakladá právo na bývanie alebo užívacie právo, právo vstupu či akékoľvek iné právo.

Prečo by som mal používať SMS platbu za parkovanie?

Úhrada parkovného pomocou SMS-ky je v prvej hodine výrazne cenovo zvýhodnená. Ďalším pozitívom tohto spôsobu úhrady zaparkovanie je komfort, ktorý služba prináša. Ako príklad je možné uviesť situáciu, keď ide klient parkoviska vybaviť svoje záležitosti na úrad, alebo ide do reštaurácie, do banky a podobne, pričom nepredpokladá zdržanie viac ako hodinu. Vozidlo zaparkuje, odošle SMS, prostredníctvom ktorej uhradí parkovné. Okolnosti ho však donútia, že sa zdrží viac ako hodinu. Ako odosielateľovi mu príde upozorňujúca SMS o konci platnosti parkovacieho lístka. A tu dochádza k východe, že parkujúci nemusí ísť k odparovanému vozidlu a vypĺňať parkovaciu kartu. Stačí, keď odošle SMS z miesta, kde sa práve nachádza a parkovanie si pohodlne predĺži.

Po akom čase môžem zase využiť SMS-ku, aby som mal opäť zvýhodnené parkovanie?

Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia prostredníctvom SMS úhrady je daná až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti posledne zaplateného SMS parkovacieho lístka.

Cena SMS-ky je vrátane potvrdzujúcej a upozorňujúcej SMS?

Áno, cena SMS za úhradu parkovného je konečná a je vrátene potvrdzujúcej SMS o platnosti parkovacieho lístka. Súčasťou ceny je aj upozorňujúca SMS, ktorá avizuje, že sa blíži koniec platnosti SMS parkovacieho lístka

V prípade, že nemám dostačujúci kredit na odoslanie SMS, alebo nie som vlastníkom mobilného telefónu, mám možnosť zaplatiť za parkovné?

Za parkovné je možné zaplatiť v hotovosti prostredníctvom jednorazovej parkovacej karty. Tú je potom potrebné správne vyplniť, umiestniť za predné sklo tak, aby bola možná kontrola potrebných údajov, nachádzajúcich sa na lícnej strane parkovacej karty.

Kde si môžem kúpiť jednorazovú parkovaciu kartu?

Jednorazovú parkovaciu kartu si môže záujemca kúpiť na predajných miestach, ktoré sú súčasťou predajnej siete. Predajné miesta sú označené dobre rozpoznateľným a viditeľným symbolom.

Ako mám vyplniť parkovaciu kartu?

Návod na vyplnenie, resp. správne označenie jednorazovej parkovacej karty, sa nachádza na jej zadnej strane. Na jednorazovej parkovacej karte po príchode na spoplatnené parkovacie miesto v CMPZ je nutné vyznačiť dobu začatia parkovanie zoškrabaním políčok : hodina, minúta, deň a mesiac. Takto označenú parkovaciu kartu umiestni klient za predné sklo (na prístrojovú dosku) vozidla tak, aby bolo vidieť lícnu stranu parkovacej karty. Len takto označená a umiestnená jednorazová parkovacia karta je platná 1 hodinu do vyznačenia.

Prečo sú spoplatnené aj ulice na Sídlisku mládeže, Dlhá ulica a Čierne mesto?

Spomínané mestské časti bolo nutné zahrnúť do zóny regulovaného parkovania, pretože spoplatnenie iba samotného centra mesta by vyvolalo nežiaduci presun vozidiel práve do spomínaných mestských častí. Výrazne by to zhoršilo súčasnú situáciu s parkovaním pre obyvateľov týchto častí mesta.

Ako je to s platením, keď mám vozidlo označené európskym preukazom osoby so zdravotným postihnutím?

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím sú nespoplatnené. Ostatné spoplatnené parkovacie miesta sú spoplatnené. Počet parkovacích miest vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím sa po zavedení regulácie zvýšil.

Keď zaparkujem mimo parkovacieho miesta, ktoré je spoplatnené, tak nemusím platiť?

Ak odstavíte vozidlo mimo vyznačeného parkovacieho miesta, dopúšťate sa priestupku, za ktorý môžete byť sankcionovaný, pretože podľa vyhlášky 9/2009 Z.z., resp. výkladu zónovej dopravnej značky s plateným alebo regulovaným státím IP27a, resp. IP27b je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach.

Môžem si nejakým spôsobom dať do nákladov parkovné, keď ho zaplatím pomocou SMS?

Áno, je to veľmi jednoduché, stačí si vytlačiť daňový doklad zo stránky www.parkovanieprievidza.sk. Odkaz, resp. ikona pre možnosť tlače daňového dokladu sa nachádza na pravej strane web stránky pod údajom o návštevnosti, alebo si môžete kliknúť priamo tu na link daňového dokladu. Samotná aplikácia daňového dokladu je prehľadná. Stačí iba uviesť telefónne číslo, z ktorého ste realizovali platbu a špecifický 8-miestny overovací kód, ktorý sa nachádza v každom SMS parkovacom lístku. Po potvrdení uvedených údajov si stačí daňový doklad iba vytlačiť.

Online formulár na žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty

Ak spĺňate podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty vyplňte žiadosť prostredníctvom pripraveného online formulára

Anketa

Stáva sa Vám, že máte problém zaparkovať v centre mesta?

Áno
67 % (238)
Nie
27 % (97)
Niekedy
6 % (22)

Prevádzkový poriadok

prevádzkový poriadok

Žiadosti

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť žiadosti na rezidentské karty. Žiadosť musí byť vytlačená obojstranne aby sme ju mohli akceptovať!
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - návšteva
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - obyvateľ
žiadosť - RK - návšteva
žiadosť RK - podnikateľ

Prieskum statickej dopravy 2012

prevádzkový poriadok

Návštevnosť stránky

Počet návštevníkov na stránke od 19.12.2011:
192422

Daňový doklad k SMS lístku

vytlačte si daňový doklad k SMS lístku

SMS parkovací lístok pre Android

SMS parkovací lístok pre Android QR kód - SMS parkovací lístok pre Android