www.parkovanieprievidza.sk

Cenník

Aplikácia SMS RK-O RK-P RK-N RK-A
1. hod. 2. a ďalšie hod. 1. hod. 2. a ďalšie hod. 1. na BJ/rok 2. na BJ/rok 3. a ďalšie na BJ/rok 1. na SP/rok 2. a ďalšie na SP/rok 1 ks. 1 ks.
0,50 € 1,00 € 0,60 € 1,00 € 10,00 € 60,00 € 180,00 € 150,00 € 300,00 € 6,00 € 700 €
Ceny sú uvedené vrátane DPH
V prípade, ak žiadateľ požiada o vydanie rezidentskej kartyh osobne u prevádzkovateľa regulovaného parkovania, je povinný uhradiť manipulačný poplatok vo výške 2,00 € v hotovosti, o čom mu prevádzkovateľ regulácie vydá potvrdenie o úhrade.
Túto povinnosť nemá žiadateľ, ktoprým je fyzická osoba staršia ako 70 rokov
RK-O - rezidentská karta - obyvateľ
RK-P - rezidentská karta - podnikateľ
RK-N - rezidentská karta - návšteva /platnosť 7 dní/
RK-A - rezidentská karta - abonent
BJ - bytová jednotka
SP - sídlo resp. prevádzka