www.parkovanieprievidza.sk

Cenník

Aplikácia SMS RK-O RK-P RK-N
1. hod. 2. a ďalšie hod. 1. hod. 2. a ďalšie hod. 1. na BJ/rok 2. na BJ/rok 3. a ďalšie na BJ/rok 1. na SP/rok 2. a ďalšie na SP/rok 1 ks.
0,25 € * 0,70 € * 0,30 € * 0,70 € * 10,00 € 60,00 € 180,00 € 150,00 € 300,00 € 6,00 €
* cena je konečná vrátane potvrdzujúcej a upozorňujúcej SMS
ceny sú uvedené vrátane DPH
RK-O - rezidentská karta - obyvateľ
RK-P - rezidentská karta - podnikateľ
RK-N - rezidentská karta - návšteva /platnosť 7 dní/
BJ - bytová jednotka
SP - sídlo resp. prevádzka