www.parkovanieprievidza.sk

Mapy

Vytýčenie centrálnej mestskej parkovacej zóny (CMPZ)

Vytýčenie centrálnej mestskej poarkovacej zóny (CMPZ)

Mapa rezidentských pásiem

Mapa rezidentských pásiem

Ulice zatriedené do rezidentských pásiem

Rezidentské
pásmo
A
B
C
D
E
Ulica
T. Vansovej
A. Hlinku
Hviezdoslavova
Kláštorná
M. Mišíka *1
Nám. Slobody
Pribinovo nám.
Š. Moyzesa
Matice Slovenskej *2
Staničná
Krátka
Športová
Lúčna *3
Kvetná
Jesenského
Medzibriežky
Mariánska
Vinohradnícka
Záhradnícka
J. Hollého
M. Hodžu
Rastislavova
A. Škavrana
Matice Slovenskej *4
Nábr. sv.
Cyrila
Dlhá
Bakalárska
Šumperská
Košovská cesta
M. Mišíka *5
G. Švéniho
*1 - M.Mišíka pre orientačné čísla vchodov 1 - 13 a 2 - 20
*2 - Matica slovenská pre oričntačné čísla budov 2 – 10
*3 - Lúčna pre orientačné čísla domov 1 - 31 a 2 - 8
*4 - Matica slovenská pre oričntačné čísla budov 12 - 24
*5 - M.Mišíka pre orientačné čísla vchodov 15 - 27 a 22 - 40

Mapa: parkovisko na ulici Andreja Hlinku

mapa: parkovisko na ulici Andreja Hlinku