www.parkovanieprievidza.sk

Kontakty

Prevádzkovateľ

Technické služby mesta Prievidza, s. r. o.
Mariánska 17
971 01 Prievidza

IČO: 31579183

Tel.: 046/542 24 12
Email: parkovanie@tsmpd.sk

Distribúcia rezidentských kariet:

Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o
Námestie slobody 4
971 01 Prievidza
Email: tik@prievidza.sk
web: http://www.prievidza.sk/tik